messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency Inventory)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
นักบริหารงานการศึกษา ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
นักบริหารงานช่าง ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
นักบริหารงานคลัง ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
นักบริหารทั่วไป ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น-สูง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ