info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
KM
account_box คณะผู้บริหาร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายคำแดง คำศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 092-1619059
นายคำแดง คำศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 092-1619059
นายจันดี ศรไชย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-3607120
นายจันดี ศรไชย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-3607120
นายไกรรุ่ง ศรีรังสิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 098-2074069
นายไกรรุ่ง ศรีรังสิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 098-2074069
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23