messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Qrganization Development (OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด : ในวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Qrganization Development (OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแลโขง ริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นผู้นำ มีศิลปะในการเป็นผู้นำและผู้บริหารที่ดี พัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาการพัฒนางาน การปรับปรุง การทำงานเป็นทีม เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ