องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
image โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [19 ธันวาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติ งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [17 มิถุนายน 2565]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [26 กุมภาพันธ์ 2565]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ