messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
image โครงการ/กิจกรรมในการมีส่วนร่วม
ประชุม[28 เมษายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น [14 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ [11 กุมภาพันธ์ 2565]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ