messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซำงู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างโดมคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กุดเรือ ประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ( นมยูเอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ๒๐๐ ซี.ซี.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อทรายอะเบทกำจัดยุงลายและเคมีภัณฑ์สำหรับฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะ / รถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน พร้อมกระจก และ เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น( น้ำมันเครื่องสุญญากาศ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน / เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุง / ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการ (นายวิเชียร พาลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากเฟส ๑ เป็น เฟส ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 6755 อบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน / ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 6755 อบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน / เครื่องปรับอากาศกองช่าง ( ๔๒๐ - ๔๘ - ๐๐๐๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน / ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ( ห้องประชุม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน / เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน / เครื่องปรับอากาศกองคลัง( 420-60-0014 และ 420-65-0018 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน / เครื่องปรับอากาศกองคลัง( 420-60-0014 และ 420-65-0018 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ ต่อจากเส้นเดิมหน้าบ้านนายสุบิน ถึง นายมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายทองพูล - บ้านนายเฉลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ ๒ ต่อจากเส้นเดิมหมู่ที่ ๒ หน้าวัดหนองผือ ? กุดปลาตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ต่อจาก คสล.เดิม บ้านนายบุญธรรม -สามแยกโนนสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ในการจัดงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างจัดทำตรายาง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) / ตรายางชนิดหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) / หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / เครื่องปริ้นเตอร์( หมายเลข 416-60-0044 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุพิน ตั้งมั่น - ดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ จากทางหลวง ๒๒๑๔ - ทางไปบ้านทุ่งเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ ๔ จากเส้นหน้าวัด - บ้านนางรัตนา แสนนารัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน / เครื่องปรับอากาศ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน / เครื่องถ่ายเอกสาร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ - ๖๖ - ๐๐๐๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กุดเรือ ประจำเดือนมีนาคม และนิมปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๖ ( นมยูเอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ๒๐๐ ซี.ซี.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายปื้อ - สามแยกหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางตุ้ม โพธิ์ศรี - สามแยกนา นายทองสุด ทาคำนิล (เส้นเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ ๑ จากบ้าานางหนูเพียร สาลิกา - บ้านนางสมพิศ สินธุประสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายทองอิน - หนองกระหวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
1 - 50 (ทั้งหมด 661 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ