info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
KM
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
  • เพศ
  • สถานภาพผู้ตอบ
  • ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ
  • ความพึงพอใจด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ
  • ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ข้อเสนอแนะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68